Veilige wondverzorging voor mens en planeet

Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is als merk en bedrijf om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Met meetbare doelen en acties streven we er dan ook naar om duurzame groei te stimuleren en werken we er steeds naartoe om een duurzamere keuze te vormen voor onze klanten.

Overkoepelende ambities

We willen een categorieleider zijn op het gebied van duurzaamheid en oplossingen aanbieden voor een circulaire economie.
Het is onze ambitie dat duurzaamheid wordt geïntegreerd in al onze producten en processen door continu duurzame verbeteringen aan te brengen. Materialen moeten worden vervangen door milieuvriendelijkere opties, de broeikasgasemissie van productie en transport moet worden verminderd en de recyclage van gebruikte producten moet worden vergemakkelijkt.

We streven ernaar transparant te zijn door onze milieudoeleinden, acties en bereikte resultaten bekend te maken en we willen onze klanten over deze reis informeren en inspireren.

Ons doel is consumenten te begeleiden en hen in staat te stellen om bewust duurzame keuzes te maken wanneer ze producten rond wondverzorging en voetbehandeling aankopen. We willen daarnaast duidelijk communiceren over de optimalisaties van onze producten en verpakkingsmaterialen op het gebied van duurzaamheid en recycleerbaarheid.

Het duurzaamheidsplan van Orkla Wound Care is uitgewerkt op basis van Orkla’s duurzaamheidsstrategie die gebaseerd is op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDGs = Sustainable Development Goals).

Focusgebieden

We hebben ambitieuze doelen gesteld om onze waardeketen en producten tegen 2025 te verbeteren. Zo willen we verbetering doorvoeren in alle aspecten van onze kernproducten die gerelateerd zijn aan duurzaamheid en hebben we hierbij vier focusgebieden gedefinieerd.

Veilige producten

We willen veiligheid garanderen in onze werkzaamheden en hele waardeketen. We kiezen steeds voor veilige kwaliteitsgrondstoffen en -producten die zodanig worden geproduceerd dat mens en planeet beschermd worden. Dit zorgt voor een buitengewoon vertrouwen van de klant in onze slimme en veilige producten.

Duurzame hulpbronnen

We werken ernaar toe om de ecologische voetafdruk van onze verpakkingen en producten te verkleinen door steeds producten gemaakt uit duurzame grondstoffen en verpakkingen op basis van hernieuwbare of gerecycleerde materialen aan te bieden. Verder willen we verpakkingsoplossingen ontwikkelen die bijdragen aan een circulaire consumptie van verpakkingsmaterialen om zo de impact op het klimaat verkleinen.

Milieu-engagement

We zetten in op de innovatie van onze producten en werkwijzen om de invloed op het klimaat te verkleinen. Zo willen we de invloed op het klimaat en het afval in alle stadia verminderen door onze manier van werken te herbekijken en ons systematisch in te spannen om het energieverbruik, de uitstoot en het afval te verminderen. Verder zullen we ook systematisch bekijken om over te stappen op hernieuwbare energiebronnen en onderzoek voeren naar circulaire bedrijfsmodellen.

Zorg voor mens en maatschappij

We willen een rolmodel zijn in de maatschappij en ons ontwikkelen in een richting waarvan wij willen dat anderen die ook volgen, door een verantwoordelijke en zorgzame werkgever te zijn. Dit willen we realiseren door  een veilige en gezonde werkplek te ontwikkelen waarbij een open cultuur heerst en er een nultolerantie is voor discriminatie. Ons motto is dus om de verandering te zijn die wij willen zien om vervolgens zo een verschil te maken in de maatschappij.

Veilige producten

 • Onze productieprocessen worden nauw gemonitord om te voldoen aan de hoogste vereisten
 • We werken nauw samen met onze leveranciers met de nadruk op veiligheid en mensenrechten
 • Onze producten voldoen aan de vereisten rond veiligheid en impact op het milieu

Duurzame hulpbronnen

 • Alle verpakkingen moeten recycleerbaar zijn en duidelijke instructies hierrond bevatten
 • Dozen voor consumenten moeten gemaakt zijn van ten minste 50% gerecycleerd materiaal
 • Dozen uit golfkarton moeten voor 80% bestaan uit gerecycleerde vezels
 • De hoeveelheid plastic die afkomstig is van hernieuwbare of gerecycleerde hulpbronnen in verpakking en producten moeten we verhogen
 • De totale hoeveelheid verpakkingsmateriaal moet worden verminderd

Milieu-engagement

 • Het energieverbruik en de klimaat gasemissie van de eigen werkzaamheden en het transport moeten we verminderen
 • De energie die in onze fabrieken wordt gebruikt moet van hernieuwbare bronnen komen
 • Zowel het pre-consument als post-consument afval op een laag niveau houden
 • Nieuwe bedrijfsmogelijkheden starten gelinkt aan een circulaire economie

Zorgen voor mens en maatschappij

 • We streven ernaar een verantwoordelijke werkgever te zijn
 • We streven naar gezonde werkplekken zonder letsels
 • We streven naar een arbeidscultuur met een hoge integriteit, respect en geen discriminatie

Voorbeelden van wat we tot dusver bereikt hebben

Veilige producten

 • Routinematige beoordelingen geïmplementeerd om de nieuwe producten en materialen op gebied van veiligheid en milieu-impact te evalueren.
 • Gewichts- en optische sensoren geïmplementeerd in onze productielijnen voor een nauwkeurige bewaking van de kwaliteit van het proces.
 • Plan geïmplementeerd voor het controleren van onze leveranciers en continue in dialoog gaan met onze leveranciers.

Duurzame hulpbronnen

 • Een groot deel van de verpakkingen van Salvequick is recycleerbaar.
 • 50% van de producten van Salvequick heeft instructies rond het recycleren van het product op de verpakking. Het doel is om in 2025 100% te behalen.
 • Vermindering van 2750 kg CO2eq per jaar* door de plastic zakken in het hele Salvequick Cover gamma te veranderen van fossiele naar plant-based plastic (met als oorsprong hernieuwbaar suikerriet).
 • 70% van het textiel in pleisters is afkomstig van een hernieuwbare bron (op basis van cellulose).
 • Er wordt >80% gerecycleerd papier gebruikt in gegolfd materiaal.
 • 15% van alle plastics is afkomstig van hernieuwbare of gerecycleerde bronnen.
 • Een vermindering van 2700 kg CO2eq per jaar door de plastic band van PVC rond de trays van Salvequick te vervangen door een papieren band van gerecycleerde vezels.

*Groene polyethyleen (PE) wordt geproduceerd met behulp van ethanol, een bijproduct van de suikerproductie van suikerriet. Deze bevat geen fossiele grondstoffen en kan worden gerecycleerd in de bestaande recycleerstromen. Suikerriet is op zijn beurt voor 100% hernieuwbaar en helpt de CO2-emissies te verminderen. Groene PE verwijdert tot 2,15 ton CO2 uit de atmosfeer voor elke geproduceerde ton (bron: LCA-studie door E4tech & LCA Works).

Milieu-engagement

 • 5% afname van broeikasgasemissies gelinkt aan de activiteiten van onze eigen werkzaamheden in 2021 vergeleken met het jaar ervoor.
 • 11% afname van het totale afval gelinkt aan de activiteiten van onze eigen fabrieken in 2021 vergeleken met het jaar ervoor.
 • 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt in de eigen fabrieken.
 • Eerste vervoersovereenkomst in 2021 voor het gebruik van 50% biobrandstof voor het transport in Zweden. Biobrandstof bespaart 90% CO2eq vergeleken met fossiele brandstof.
 • Minder transport door over te stappen op lokale leveranciers voor ons textiel pleistermateriaal, beschermend papier en het bedrukken van kinderpleisters.
 • 65% van onze bedrijfsauto’s kan op fossielvrije brandstof rijden. Het doel is in 2025 100% te halen.

50

50% van de producten van Salvequick heeft instructies rond het recycleren van het product op de verpakking.

70

70% van het textiel in pleisters is afkomstig van een hernieuwbare bron (op basis van cellulose).

100