Product symbolen

Op onze productverpakkingen wordt een reeks symbolen gebruikt om snel en duidelijk belangrijke informatie aan te geven over de inhoud en het gebruik van het product. Alle standaardsymbolen voor medische producten voldoen aan ISO 15223-1:2021. Hieronder vindt u een overzicht van de symbolen die op onze verpakkingen staan met hun bijhorende betekenissen. De beschrijvingen werden vertaald vanuit het Engels.

Symbolen en hun betekenissen:

Catalogusnummer. Geeft het catalogusnummer van de fabrikant weer zodat het medische product geïdentificeerd kan worden.

Batchcode of lotcode. Het geeft de lotcode van de fabrikant aan zodat het lot geïdentificeerd kan worden.

Unieke identificatiecode voor medische hulpmiddelen. Geeft een code aan die unieke identificatiegegevens voor het hulpmiddel bevat.

Uiterste gebruiksdatum. Geeft de datum aan waarna het medische hulpmiddel niet meer gebruikt mag worden.

Gesteriliseerd met behulp van straling. Duidt op een medisch hulpmiddel dat met behulp van straling is gesteriliseerd.

Gesteriliseerd met behulp van aseptische verwerkingstechnieken. Duidt op een medisch hulpmiddel dat vervaardigd is met behulp van aanvaarde aseptische technieken.

Bevat natuurrubber of -latex. Geeft de aanwezigheid aan van droge natuurrubber of natuurlatex als bouwstof van het medische hulpmiddel of van de verpakking van het medische hulpmiddel.

Bevat geen / geen aanwezigheid van natuurrubber of natuurlatex.

Verpakkingslijm bevat latex. Geeft aan dat het wikkelpapier waarin de pleister zit, verzegeld is met lijm die latex bevat.

Gebruik het product niet als de verpakking is beschadigd, maar raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Geeft aan dat het medisch hulpmiddel niet moet worden gebruikt als de verpakking beschadigd of geopend is en dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor aanvullende informatie.

Temperatuurgrens. Geeft de temperatuurgrenzen aan waarbinnen het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.

Bovenste temperatuurgrens. Geeft de bovenste temperatuurgrens aan tot waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.

Onderste temperatuurgrens.  Geeft de onderste temperatuurgrens aan tot waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.

Droog bewaren. Geeft aan dat het medische hulpmiddel beschermd moet worden tegen vocht.

CE-markering staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Medisch hulpmiddel. Geeft aan dat het item een medisch hulpmiddel is.

Niet hergebruiken. Geeft aan dat het medische hulpmiddel uitsluitend bedoeld is voor eenmalig gebruik.

 Moet op de gewenste lengte worden afgeknipt.

Fabrikant. Geeft de fabrikant van het medisch hulpmiddel aan.

Fabricagedatum. Geeft de datum weer waarop het medische hulpmiddel werd gemaakt.

Land van fabricage. Geeft het land aan waarin de producten werden gemaakt.

Website patiëntinformatie. Geeft een website aan waarop de patiënt aanvullende informatie over het medische hulpmiddel kan verkrijgen.

Informatie over salvequick.com

Informatie

Importeur. Geeft de instelling aan die het medische hulpmiddel op de lokale markt importeert.

Distributeur. Geeft de instelling aan die het medische hulpmiddel op de lokale markt distribueert.

Bevat gevaarlijke stoffen. Geeft aan dat het medische hulpmiddel stoffen bevat die carcinogeen, mutageen, reprotoxisch (CMR) kunnen zijn, of stoffen met hormoonverstorende eigenschappen.

Vertaling. Geeft aan dat de oorspronkelijke informatie over het medische hulpmiddel is vertaald en zo een aanvulling vormt op de oorspronkelijke informatie of deze vervangt.

Herverpakking. Geeft aan dat er een wijziging in de oorspronkelijke verpakkingsconfiguratie van het medische hulpmiddel is doorgevoerd.

Contactinformatie –  telefoonnummer

Één enkel steriel barrièresysteem. Geeft een enkel steriel barrièresysteem aan.

Geschat-symbool. Geeft de nominale inhoud (volume of gewicht) weer.

Beperkte hoeveelheid. Gevaarlijke goederen die verpakt zijn in overeenstemming met de  “limited quantities” regeling voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen.

Omgekeerde epsilon. Aerosol dispenser voldoet aan de vereisten van 75/324/EEG.

Lotnummer en vervaldatum die op de onderkant van de houder gedrukt zijn.

Brim-volume: (Tot de rand gevulde capaciteit, totale capaciteit, voor producten die 100 ml of meer bevatten. Het getal hangt af van het volume van de houder).

Let op. Geeft aan dat voorzichtigheid noodzakelijk is wanneer het hulpmiddel wordt gebruikt of aandacht nodig is dicht bij de plek waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie de aandacht van de gebruiker vereist of een handeling van de gebruiker vereist om ongewenste gevolgen te voorkomen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing. Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.

Product bevat 40 % salicylzuur.

Herhalen na 24 uur.

Reinig de wonde

Breng de pleister aan over de wonde

Verwijder de pleister na 24 uur

Verwijder het beschermpapiertje dat rond de pleister zit (aangeduid met 1)

Breng de pleister aan

Verwijder de plastic beschermende toplaag (aangeduid met 2)

Verwijder de pleister na 24 uur

Recycling symbolen en hun betekenis:

Het Groene Punt-logo. Het geeft aan dat de producent van de verpakking een financiële bijdrage betaalde aan een gekwalificeerde nationale terugnameplichtorganisatie.

Plantaardig materiaal. Plantaardige materialen zijn deels of volledig afkomstig van planten of andere hernieuwbare landbouwkundige, aquatische of bosbouwkundige bronnen.

Biobased materiaal. Biobased materialen zijn deels of volledig gemaakt van biologische origine.

Recycleerbaar

Eindproduct bestaande uit (een specifiek percentage) gerecycleerd materiaal.

Het Triman-logo, is een Frans symbool dat aangeeft hoe iets gesorteerd en gerecycleerd moet worden.

Gooi het product bij het huishoudelijk afval. (Mogelijk besmettelijk materiaal mag niet voor recyclage opgegeven worden.)

Het omhulsel van de pleister(s) is gemaakt van karton.

De doos is gemaakt van karton.

Gooi het product bij het huishoudelijk afval. (Mogelijk besmettelijk materiaal mag niet voor recyclage opgegeven worden.)

Gooi bij het huishoudelijk afval.

De tray is gemaakt van Polyethyleentereftalaat (PET).

De bijsluiter is gemaakt van papier.

De tape dispenser is gemaakt van Polystyreen.

De tape dispenser is gemaakt van Polystyreen.

De kern/het spoel is gemaakt van Polypropyleen.

De kern/het spoel is gemaakt van Polystyreen.

De spray bus is gemaakt van plastic/diverse metalen.

De doos is gemaakt van golfkarton bestaande uit 90% gerecycleerde vezels. En is recycleerbaar.

De zak is gemaakt van Lagedichtheidpolyetheen (LDPE)

De tray is gemaakt van karton.

De doos is gemaakt van golfkarton.

De doos is gemaakt van karton.

De doos is recycleerbaar.

Gooi het product bij het huishoudelijk afval. (Mogelijk besmettend materiaal mag niet voor recyclage opgegeven worden.)

Het zakje is gemaakt van composiet (een mengsel van papier, plastic en aluminium).

Het pleisterdoosje is recycleerbaar.

Het doosje is gemaakt van karton.

Het zakje is gemaakt van Lagedichtheidpolyetheen (LDPE).